Storm en Aspiravi onderzoeken de mogelijkheid om een windturbinepark te realiseren langsheen de autosnelweg E40 in de gemeenten Oudenburg en Gistel. Het windturbinepark zal bestaan uit 6 windturbines waarvan er 3 op het grondgebied van Oudenburg en 3 op het grondgebied van Gistel zullen staan.

Het gaat om een indicatieve inplanting aangezien het windturbinepark nog volop in studiefase zit.